นักออกแบบแฟชั่น

Aien รับสมัครนักออกแบบแฟชั่น 3 อัตรา

ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไปด้านเทคนิคการตัดและเย็บ ใช้ซอฟแวร์ Photoshop, AI, Corel ได้ดี มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถอ่านแบบภาพวาดได้ดี มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกชนิดของการเย็บเสื้อผ้า วัสดุผ้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ขายอยู่ในตลาด มีคาวมสามารถวาดลายประดับบนกระโปรง โดยเฉพาะชุดแต่งงานและชุดพรหม

เวลาทำงาน  8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 8.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันเสาร์ - เงินเดือน โบนัส ฯลฯ


รายละเอียดกรุณาติดต่อ: +84906250654

Choose Your Location and Language
  • North & South America & Oceania
  • English
SITE MAP