พนักงานออกแบบทางเทคนิคและจัเย็บตัวอย่าง

รับสมัครพนักงานออกแบบทางเทคนิคและจัเย็บตัวอย่าง
10 คน ที่ต้องการ จบการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคการตัดและเย็บ ใช้ซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ สุนทรียะดีและเย็บตัวอย่างได้ดี

“ วลาทำงาน  8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 8.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันเสาร์ - เงินเดือน โบนัส ฯลฯ ”

รายละเอียดกรุณาติดต่อ: +84906250654

Choose Your Location and Language
  • North & South America & Oceania
  • English
SITE MAP