ความคิดสร้างสรร-แฟชั่น

Aien รับสมัครนักออกแบบแฟชั่น 3 อัตรา
ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไปด้านเทคนิคการตัดและเย็บ ใช้ซอฟแวร์ Photoshop, AI, Corel...

“เวลาทำงาน  8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 8.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันเสาร์ - เงินเดือน โบนัส ฯลฯ "

      ดูตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัครพนักงานออกแบบทางเทคนิคและจัเย็บตัวอย่าง
10 คน ที่ต้องการ จบการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคการตัดและเย็บ ใช้ซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ สุนทรียะดีและเย็บตัวอย่างได้ดี

“ วลาทำงาน  8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 8.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันเสาร์ - เงินเดือน โบนัส ฯลฯ ”

      ดูตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัครพนักงานสารคริสตัล 10 คน
ที่ต้องการ: มีประสบการณ์ในการสารคริสตัลชุดแต่งงาน ชุดพรหม สามารถทำงานล่วงเวลา

"เวลาทำงาน  8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 8.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันเสาร์ - เงินเดือน โบนัส ฯลฯ "

      ดูตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมัครพนักงานธุรกิจ  5 คน
ที่ต้องการ: ไวต่อลูกค้าที่มีศักยภาพ, ค้นหาและวิจัยตลาด เสียงฟังง่าย

" เวลาทำงาน  8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ 8.00 น. ถึง 12.00 น."

      ดูตำแหน่งที่รับสมัคร
Choose Your Location and Language
  • North & South America & Oceania
  • English
SITE MAP